Mellangolv

Det går att ha mellangolv till de flesta transportbilar men passar bäst i de något mindre där utrymmet är begränsat och där det går att nyttja ytan
under extragolvet till lådor både från sidan och bakifrån.

Ovanpå mellangolvet kan man ha en System Edström inredning eller tomt. Till många modeller finns golvet i två höjder.