Skyddsinklädnad

Räddar bilen från småbucklor inifrån. Lägg till isolering och få en tystare bil utan kondensfukt på verktygen!